Available Classifications
Alternate structures
Alphabetical Indexes
Correspondence Tables
  
  
  
Free downloads
  
  
  
International Family of Classifications
  Best practices

National classifications

Meetings
  Statistical Commission
  Expert Group
  Technical Subgroup
  Workshops and Training

Newsletter

Contact us
  
  

   Back to regional overview

National Classifications

Clasificarea Functiunilor Guvernamentale
(COFOG)

Country / Area: Romania

Classification category: Expenditure classifications

 
General information
1 (a)Name of the current national classification (full name in official national languages and in English with acronyms in brackets, should be given)Clasificarea Functiunilor Guvernamentale – COFOG (Classification of Government Expenditure – COFOG)
1 (b)In which language(s) is the classification available?Romanian language
1 (c)Can the classification (or information about it) be accessed on the Internet? If yes, please provide the URL.No
 
Classification structure
2 (a)Please describe the structure of the classification: How many levels does the classification have? (Please provide labels, such as “Division”, “Class”) How many categories exist at each level?Divisions (2 digits level): 10
Groups (3 digits level): 69
Classes (4 digits level): 109
2 (b)Please provide examples of the coding system used at each level.01 SERVICII PUBLICE GENERALE

01.1 ORGANISME EXECUTIVE ŞI LEGISLATIVE, OPERAŢIUNILOR FINANCIARE ŞI
FISCALE, AFACERI EXTERNE

01.1.1 Organisme executive şi legislative
- Administrarea, funcţionarea organelor executive şi a organelor legislative care le sprijină
Sunt incluse: cabinetele şefilor corpului executiv la toate nivelurile administraţiei (cabinetul suveranului, al preşedintelui, al primului ministru, al guvernatorului, al primarului, etc.); organele legislative la toate nivelurile (parlament, camera deputaţilor, senat, adunare legislativă, consilii municipale, etc); personalul consultativ, administrativ şi politic al acestor cabinete sau birouri ale şefilor corpului executiv, legislativ şi al colaboratorilor ; comisii permanente sau speciale şi comitete create de un şef al corpului executiv sau legislativ, sau care activează in numele lor.
Sunt excluse: birourile ministeriale, birourile şefilor de departamente ale administraţiei locale, comitete interdepartamentale, etc, care nu se ocupa decât de o singură funcţie (clasificată după această funcţie)

01.1.2 Operaţiuni financiare şi fiscale
- Administrarea afacerilor şi serviciilor financiare şi fiscale; gestionarea banului public şi a datoriei publice; funcţionarea regimurilor fiscale;
- Funcţionarea avuţiei naţionale sau a ministerului de finanţe, a biroului de buget, a serviciilor fiscale, vamale, a serviciilor de compatibilitate şi control intern
- Informarea şi difuzarea de informaţii generale, de documentaţie tehnica şi statistică privind afacerile financiare şi fiscale
Sunt incluse: afaceri şi servicii financiare şi fiscale la toate nivelurile administraţiei publice
Sunt excluse: interesul general şi cheltuielile de garanţie sau emitere a împrumutului public (01.7.0); controlul sectoarelor bancare(04.1)

01.1.3 Afaceri externe
- Administrarea afacerilor străine şi serviciilor asociate
- Funcţionarea ministerului afacerilor străine şi a misiunilor diplomatice sau consulare din străinătate sau de pe lângă secretariatele organizaţiilor internaţionale; funcţionarea serviciilor de informaţii sau a serviciilor culturale, pentru difuzarea de informaţii în străinătate; funcţionarea sau susţinerea bibliotecilor, sălilor de lectură şi serviciilor de documentare din străinătate, sau sprijinirea acestor servicii
- Contribuţii obişnuite şi excepţionale destinate acoperirii cheltuielilor generale de funcţionare a organizaţiilor internaţionale
Sunt excluse: ajutoarele economice acordate ţarilor in curs de dezvoltare sau în tranziţie (01.2.1); misiunilor de ajutor economic acreditate pe lângă guvernele străine (01.2.1); contribuţii la programele de ajutorare administrate de organizaţii internaţionale sau regionale (01.2.2); unităţi militare staţionate în străinătate (02.1.0); ajutor militar pentru celelalte ţari (02.3.0); afaceri economice şi comerciale generale în străinătate (04.1.1); afaceri şi servicii de turism (04.7.3)

 
Relationship to international standards
3 (a)Is this classification based on (or linked to) an international standard classification? If yes, please describe.1:1 link to COFOG (UN)
3 (b)Is the classification structure identical to the international standard or, if not, how does it differ? (e.g. have additional levels been added to the international standard or have changes been made within the level of the international structure, such as aggregations or additional breakdowns)The classification entities from the national version of COFOG (till to 4 digits) ensure an 1:1 ratio with those from COFOG (UN)
3 (c)Please describe deviations from the international standard (in terms of structure, methodology or application rules). Please use examples, if a general statement is not possible.---
3 (d)At what level of the international standard can data be reported for international comparison? (Please provide examples of programmes / indicators if reporting takes place at different levels of the classification.)At 2 digits level
3 (e)If no links to international classifications exist or no international standard is used, please state if there are plans to use international norms in the future.---
 
Classification uses
4 (a)Please state for which statistical purposes (surveys etc.) this classification is used and if there are users outside of the Statistical Office. Please indicate at which level the classification is used for data collection and for data publishing.National accounts (1 and 2 digits)
4 (b)Please give the names of institutions that use the classification for non-statistical purposes (as opposed to statistical purposes in question 4(a)). Also indicate the kind of use (e.g. tax offices, social security, customs, enterprise register, employment services, work permits etc.)National accounts (1 and 2 digits)
4 (c)Please indicate if alternative classifications are used by other institutions of the economy. Are these classifications available and useful for the Statistical Office?No alternative classifications
 
Implementation / revision status
5 (a)Please state the date of the official adoption of the classification. If not yet adopted, please indicate the current state (e.g. in development, sent for approval, in printing, ready to be distributed etc.)1993
5 (b)Please state the date of use of the classification for individual statistical programmes.1993
5 (c)Are there existing plans for revision or update of the current classification?If COICOP (UN) will be revised then the national version will follow the new classification structure, in order to ensure the 1:1 ratio.
5 (d)Name of former (previous) national classification (full name in both national tongue and in English with acronyms in brackets, should be given)---
5 (e)Please describe the link of the former classification to international classifications---
5 (f)Please describe the structure of the former classification and indicate the number of items at each level of the classification. (similar to question 2(a))---
5 (g)Do conversion tables exist between the former and current classification?---
5 (h)When was the former classification implemented?---
5 (i)Are statistical data still collected or published according to the former classification? Please indicate if this statistical data is collected or published by the Statistical Office or elsewhere.---
 
Supporting documents
6 (a)Have national explanatory notes and/or guidelines been elaborated?Yes
6 (b)Do correspondence tables exist between the national and the international classifications (if applicable)?No
6 (c)Are correspondence tables between alternative and current classification available (if applicable)?No
6 (d)Does a national coding index exist?No
6 (e)Is the classification available in electronic form? If yes, in which formats is it available?(e.g. PDF, TXT, Excel, XML)Yes (TXT)
6 (f)Are the correspondence tables or indexes available in electronic form?No
 
Contact information
7 (a)Name of institution / office responsible for the development and maintenance of the classificationNational Institute of Statistics
7 (b)Contact address, phone number, e-mail or website for public information and inquiryAddress: 16 Libertatii Avenue, Sector 5, Bucharest
Tel: +40 21 317 77 84
E-mail: romstat@insse.ro
Website: www.insse.ro
 
Other comments
9 (a)Please provide any other information on this classification that you consider relevantNo any other relevant information

Source: UN questionnaire, 9/5/2012